ورود عضویت پنج شنبه 4 بهمن 1397
NEWSHA Skip Navigation Links
اطلاعیه: ثبت نام کارگاه آموزشی روش شنوایی - کلامی AVT آغاز شد.
سبـد خرید
تعداد اقلام : 0
مجموع(ریال) : 0
حس خوب شنیدن
ارزیابی مقدماتی شنوایی کودکان

تاریخچه گیری:

تاریخچه گیری به عنوان یک آزمون در بررسی شنوایی اطفال بسیار حائز اهمیت است. دلیل این امر آن است که اولا کودکان و یا نوزادان قادر به بیان مشکلات خود نیستند و ثانیا آنکه کاهش شنوایی و یا مشکلات شنوایی خاموش هستند و تنها می توان با بررسی دقیق رفتارهای شنوایی به وجود ضایعات پنهان در شنوایی کودک پی برد. لذا تاریخچه گیری در نزد اطفال که عمدتآ با مصاحبه با والدین او انجام می شود بایستی حاوی سوالات متعددی در مورد وضعیت گذشته و همچنین حال او باشد و به ویژه رفتارهای شنیداری کودک باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا بدین طریق بتوان تا حدودی نسبت به وضعیت شنوایی او آگاهی پیداکرد. لذا بر این اساس در برگه تاریخچه گیری کودکان علاوه بر درج اطلاعات شخصی بیمار و شکایت فعلی، تمام تاریخچه بیماری ها در بدو تولد و پس از آن و درمان های صورت پذیرفته و نیز بررسی رفتارهای شنوایی در کودک و همچنین بررسی شنوایی در افراد فامیل و خویشاوندان و به علاوه سوابق بررسی های ژنتیک و سابقه استفاده از دارو و یا وسایل کمک شنوایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نزد آزمونگر با تجربه، تاریخچه گیری می تواند اطلاعات با ارزشی را از وضعیت شنوایی کودک به همراه یک ایده کلی از وضعیت شنوایی فراهم و در اختیار ادیولوژیست قرار دهد.

معاینه اتوسکوپی کودکان:

اتوسکوپ ابزاری است ساده که جهت معاینه گوش خارجی ،مجرای گوش خارجی و پرده گوش مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این ابزار ساده در جهت معاینه گوش خارجی می تواند بسیار مفید باشد، زیرا که این معاینه اطلاعات مفیدی را از باز بودن مجرای گوش خارجی و نبود ضایعه یا مشکل در بخش های خارجی گوش ارائه می کند. به علاوه می تواند نسبت به سلامت پرده گوش که حد فاصل گوش خارجی و گوش میانی قرار گرفته است، اطلاعات مفیدی را ارائه نماید. در بسیاری از موارد التهاب یا عفونت گوش میانی می توان شواهد و مدارکی از تغییر حالت یا تغییر رنگ در پرده گوش را پیدا کرد که به شنوایی شناس و متخصصین حوزه سلامت شنوایی این امکان را می دهد که نسبت به ردیابی وجود یا عدم وجود ضایعه اقدام لازم را انجام دهند. موارد زیر پاره ای از حالاتی هستند که در معاینه اتوسکوپی قابل کشف و ردیابی هستند: مجرای باریک، بدشکلی کانال گوش، وجود جرم گوش فشرده ،التهاب و تورم پوست مجرا، وجود ترشح عفونی در مجرا، جسم خارجی در مجرا، وجود التهاب در پرده گوش، پارگی پرده گوش، خروج ترشح چرکی از پرده گوش.....

به واسطه وجود تفاوت های آناتومیک بین گوش بزرگسالان و کودکان، لازم است که در هنگام معاینه آن ها لاله گوش کمی به عقب و پایین کشیده شود، درحالیکه در معاینه اتوسکوپی بزرگسالان لاله گوش به عقب و بالا کشیده می شود.


آزمون شنوایی با صداسازها:

این آزمون یک ارزیابی اولیه از وضعیت شنوایی را با استفاده از اسباب بازیها ی صداساز انجام می دهد .بطور معمول پیش از انجام آزمونهای شنوایی با صداسازها ، بایستی طیف فرکانسی صداسازها و همچنین حداکثر و حداقل شدت تولیدی آنها اندازه گیری شود تا آزمایشگر در جریان آزمایش بداند که در صورت عدم وجود پاسخ احتمالآ کودک در کدام منطقه فرکانسی و چه میزان کاهش شنوایی دارد. همچنین باید در نظر داشت که در حین انجام آزمون، ابزار صداساز باید از دید کودک مخفی باشد تا بدین ترتیب تنها پاسخ کودک نسبت به وجود صدا کشف گردد. آزمون شنوایی با صداسازها از جمله آزمون های مقدماتی است که انجام آن در تمامی دوره های سنی امکان پذیر است، اما نحوه استخراج پاسخ در دوره های سنی مختلف با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال در 6 ماه اول زندگی با توجه به آنکه حرکات سر و گردن نوزاد و یا کودک محدود می باشد بنابراین ردیابی پاسخ از طریق بررسی حرکات چشم در ماه های ابتدایی و سپس بررسی حرکات سر و گردن درماه های بعدی می باشد. در محدوده سن 9 ماهگی حرکات سر و گردن به طور کامل در تمام جهات می باشد.

آزمون های رفتاری، فیزیولوژیک و الکتروفیزیوژیک:

پیش از توضیح در مورد آزمونهای شنوایی در کودکان لازم است که در مورد یک مسئله مهم توضیح ارائه شود. امروزه در نزد متخصصین علم شنوایی یک اصل کلی پذیرفته شده در تقسیم بندی کودکان از نظر انجام آزمون ها و توانایی همکاری آن ها در ارائه پاسخ ،وجود دارد . بر اساس این تقسیم بندی گروه کودکان به 3 دسته کلی از نظر سنی تقسیم می شوند که عبارتند از : صفر تا 4 ماه، 5 تا 24 ماه و 25 تا 48 ماه.

  • در محدوده 0 تا 4 ماهگی، تقریبا می توان گفت انجام آزمون های الکتروفیزیولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد اگرچه دیگر اطلاعات و یا نتایج بدست آمده از آزمونهای مقدماتی نظیر BOA ) حرکات چشم ها به صداسازها یا محرک صوتی، حرکات سر و گردن و ... ( نیز نباید به دست فراموشی سپرده شود.
  • در محدوده 5 تا 24 ماهگی انجام آزمون های الکتروفیزیولوژیک هنوز در درجه اول اهمیت قرار دارد اگرچه بایستی آزمون های رفتاری نظیر ادیومتری تقویت بینایی VRA)Visual Reinforcement Audiometry) و به طور محدود ادیومتری تقویت چشایی(Tangible Reinforcement Audiometry) یا TRA یا TROCA و هم چنین انجام Conditioned Orientation Reflex یا COR نیز در دستور کارقرار گیرد و نتایج مجموعه آزمون ها بایستی در کنار هم بررسی شوند. نحوه ارائه پاسخ به آزمون رفتاری کودکان می تواند با اشاره به گوش یا تنها با ذکر یک کلمه ساده باشد.
  • در محدوده 25 تا 48 ماهگی انجام آزمون های رفتاری در درجه اول اهمیت است و لذا در نزد اطفال بالاتر از 2 تا 3 سال انجام ادیومتری بازی شرطی سازی شده و پس از این زمان یعنی در اطراف سن 5 سال می توان از روش ادیومتری مرسوم استفاده کرد. نحوه ارائه پاسخ می تواند با بلند کردن انگشت و یا گفتن یک عبارت "می شنوم " باشد و البته غالبآ با اسباب بازی این کار انجام می شود.

در این محدوده سنی انجام آزمون های الکتروفیزیولوژیک نیز ضرورت دارد که می تواند در تایید پاسخ آزمون های رفتاری بسیار موثر و مفید باشد. آزمون های الکتروفیزیولوژیک برای تمامی محدوده های سنی شامل آزمون ABR و ASSR می باشد که بیشتر با هدف ردیابی آستانه شنوایی انجام می گیرد و البته درپاره ای موارد در صورت وجود شواهدی مبنی بر ضایعات فضاگیر یا ضایعه در دستگاه عصبی، انجام می گیرد. آزمون های الکتروفیزیولوژیک با اهداف تشخیصی توصیه می شود.

در کودکان بالاتر از 5 سال با انجام آزمون ادیومتری همانند بزرگسالان متداول است و البته در پاره ای از موارد استثناء، روش ادیومتری بازی شرطی شده باید انجام شود.

آزمون آستانه دریافت گفتار:

آزمون آستانه دریافت گفتار در کودکان می تواند به دو روش انجام شود. در روش اول مربوط به کودکانی است که هنوز امکان انجام آزمون با هدفون برای آنها فراهم نیست. لذا آزمایشگر با استفاده از تعدادی از اسباب بازی و یا تصاویر اقدام به انجام آزمون می نماید و البته آزمایشگر باید با توجه به شدت بیان کردن کلمات و یا دستورات و همچنین با توجه به فاصله با کودک در مورد وضعیت شنوایی کودک قضاوت نماید.
اما راه دیگر برای انجام این آزمون استفاده از هدفون و ارائه کلمات و یا فرامین یا جملات پرسشی است که با توجه به نوع محرک ،پاسخ کودک مورد بررسی قرار میگیرد و البته سطح شدت صدا در طول آزمون بایستی کاهش داده شود تا بدین طریق بتوان سطح آستانه شنوایی را در کودک بدست آورد در بچه های بیش فعال تجربه نشان می دهد که این آزمون در صورت اجرای صحیح و با صرف وقت کافی می تواند نتایج قابل اطمینان تری را به همراه داشته باشد.

آزمون ایمیتانس ادیومتری:

آزمون ایمیتانس ادیومتری که با هدف بررسی عملکرد گوش میانی طراحی شده، دارای دو بخش اصلی می باشد که عبارتند از:

1. تمپانومتری: بررسی قدرت عبور دهی گوش میانی و پرده گوش

2. رفلکس صوتی: بررسی رفلکس عضله رکابی در گوش میانی که از طریق تحریک همان گوش و یا تحریک گوش طرف مقابل انجام می شود .در نزد اطفال انجام آزمون رفلکس صوتی بصورت سریع انجام می شود که در واقع سطح شدت محرک در حد ثابت ارائه می گردد و پاسخ رفلکس و یا عدم وجود پاسخ ثبت می شود . در صورتی که طفل همکاری لازم جهت انجام آزمون کامل را با ادیولوژِیست داشته باشد می توان آزمون رفلکس صوتی را بطور کامل انجام داد و سطح آستانه های رفلکس صوتی را بطور دقیق پیدا کرد. سطح آستانه های رفلکس صوتی کمک شایانی در ردیابی آستانه های شنوایی می نماید.

با انجام تمپانومتری، مشکلات گوش میانی و پرده صماخ در اطفال می تواند ردیابی گردد. از شایع ترین مشکلات گوش میانی در نزد اطفال اختلال در عملکرد شیپور استاش (لوله ای که ارتباط بین گوش میانی و حلق را برقرار می کند )می باشد که موجب بروز مشکل در میزان هوای گوش میانی می گردد و این امر به نوبه خود باعث ایجاد زمینه مساعد جهت ایجاد عفونت در گوش میانی و ایجاد کاهش شنوایی می شود. به علاوه، امکان بروز اوتیت سروز گوش میانی و یا اوتیت چسبنده را فراهم می نماید. انجام آزمون تمپانمتری پس از هر دوره درمانی کمک شایانی به شناسایی و پایش وضعیت گوش میانی می نماید.

همچنین می توان به کمک تمپانومتری وضعیت عملکرد لوله استاش را انجام داد. آزمون تمپانومتری در نزد کودکان جزء اولین دسته آزمون هایی است که بطور معمول در کلینیکها انجام می شود و بررسی نتایج آن به همراه دیگر آزمونها ( اصول Cross check ) می تواند در شناسایی کاهش شنوایی بسیار ارزنده باشد.استفاده از این مطلب در سایت های دیگر فقط با ذکر منبع [موسسه دانش بنیان نیوشا] مجاز می باشد

تاریخ به روز رسانی: یکشنبه 5 شهریور 1396 تعداد بازدیدها: 4964
کلمات کلیدی: ارزیابی مقدماتی شنوایی کودکان
آدرس کوتاه صفحه: http://newsha.ir/P/4451
اطلاعات تماس با مرکز

آدرس: تهران- انتهای خيـــــابان امام خمينـی (سپه غربي) نرسيده به اتوبان يادگار امام پلاک 1386
تلفن مرکز: 60-66845959-021
نمابر: 66830409-021
پست الکترونیکی: Info@Newsha.ir
لینک های مرتبط

پزشک انلاین
مجله سلامـت
مجله پزشکی دکتر سلام
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
وب سایت جامع پزشکی و سلامت بیوطب

مراکز طرف قرارداد

خانـه کارگر
بیمه بانک ملت
بیمه بانک رفاه کارگران
عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه نیوشا از آخرین اخبار و اطلاعیه های نیوشا با مطلع شوید.

پست الکترونیکی:حقوق این سایت متعلق به مرکز تخصصی نیوشا می باشد. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد